Διαδικτυακό μάθημα 3D Lab

8. Το σύγχρονο χρυσοχοείο

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εισαγωγή της 3D μοντελοποίησης και της 3D εκτύπωσης σε μια παραγωγική διαδικασία καθιστά δυνατή την υλοποίηση της παραγωγής, τη μείωση του χρόνου, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, τη μείωση του κόστους κλπ. Αλλά πόσο δύσκολη είναι η μετατροπή ενός παραδοσιακού εργαστηρίου σε ένα εργαστήριο που χρησιμοποιεί αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες; Είναι ακριβή; Περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στον χώρο; Η απάντηση είναι απλή και είναι “όχι”.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που κάναμε ως τώρα για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση και την τρισδιάστατη εκτύπωση, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι για να μετατραπεί ένα «παραδοσιακό» εργαστήριο σε ένα «σύγχρονο», αρκεί να δοθεί μια θέση στον σχεδιασμό, την 3D μοντελοποίηση και την 3D εκτύπωση .Το οποίο μεταφράζεται σε σταθμό εργασίας με υπολογιστή, στον οποίο θα εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό και τρισδιάστατος σταθμός εκτύπωσης. Λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον κόστος και τον όγκο των εργαλείων αυτών, κάτι τέτοιο είναι εφικτό για όλους.

 

Εικόνα 8.1

 

Άλλα εργαλεία, όπως σαρωτές λέιζερ κ.λπ., είναι προαιρετικά και εξαρτώνται από τις στρατηγικές, την οικονομική διαθεσιμότητα και τις προσωπικές επιλογές.

Οι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση της εκτύπωσης 3D είναι μικρές.

Η ξεχωριστή συζήτηση αφορά τις δεξιότητες που απαιτούνται για όσους εργάζονται σε τρισδιάστατη μοντελοποίηση που απαιτούν χρόνο. Ωστόσο, μελετώντας τον τρόπο χρήσης του λογισμικού 3D μοντελοποίησης γίνεται όλο και πιο εύκολο, και με τον χρόνο το εμπόδιο δεν είναι τόσο ανυπέρβλητο.