Διαδικτυακό μάθημα 3D Lab

7. Τέχνη του Χρυσοχόου – Παραγωγή παραδοσιακού δαχτυλιδιού Φλωρεντίας: Παραδοσιακή τεχνική και τεχνική με υποστήριξη 3D

7.1 Παραγωγή παραδοσιακού δαχτυλιδιού Φλωρεντίας

Στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να δείτε τις φάσεις και τους χρόνους παραγωγής του δαχτυλιδιού που έχουν ληφθεί ως παράδειγμα με την παραδοσιακή μέθοδο.

 

Εικόνα 7.1

 

 

Εικόνα 7.2

 

Όπως μπορείτε να δείτε η διαδικασία γίνεται εντελώς με το χέρι, από την προετοιμασία του μετάλλου μέχρι τον καθαρισμό του τελικού δαχτυλιδιού. Ένας καλός χρυσοχόος θα χρειαζόταν 7-8 ημέρες για να το κάνει.

 

7.2 Παραγωγή ενός παραδοσιακού δαχτυλιδιού της Φλωρεντίας με 3D μοντελοποίηση και 3D εκτύπωση

Εάν κατά τη διάρκεια των φάσεων παραγωγής του δαχτυλιδιού είναι δυνατή η χρήση λογισμικού 3D μοντελοποίησης και 3D εκτύπωσης με τήγματα, το γράφημα μετατρέπεται ως εξής:

Εικόνα 7.3

 

Όσον αφορά την φάση εκτύπωσης 3 και τη φάση χύτευσης κεριού που έχει χαθεί, πρέπει να σημειωθεί ότι μπορούν να παραχθούν μεγάλες ποσότητες τεμαχίων ταυτόχρονα. Επομένως, κατά τη φάση σχεδιασμού, είναι χρήσιμο να οργανωθεί η εργασία έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη αυτών των φάσεων με πολλά μοντέλα ή να αποφασίσουμε να απευθυνθούμε σε τρίτους. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να φανταστεί κανείς ότι οι πραγματικοί χρόνοι για 3D εκτύπωση και χύτευση ενός μόνο κομματιού είναι μηδαμινοί.

Εικόνα 7.4

 

Με τη χρήση τρισδιάστατης μοντελοποίησης και τρισδιάστατης εκτύπωσης, οι χρόνοι έχουν μειωθεί στο μισό. Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα οφέλη που εισέρχονται στις φάσεις “σχεδιασμού” και “προγραμματισμού” για τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως.

Είναι χρήσιμο να σημειώσουμε πως οι οριστικές φάσεις είναι οι ίδιες και στις δύο διαδικασίες και ότι είναι καθαρά χειρωνακτικές φάσεις, διατηρώντας έτσι το προϊόν υπό τον ορισμό της “τεχνουργίας” και των “κοσμημάτων”.