Διαδικτυακό μάθημα 3D Lab

3. Ψηφιακή 3D μοντελοποίηση ως μέρος του έργου του τεχνουργού

Το λογισμικό ψηφιακής τρισδιάστατης μοντελοποίησης έχει ενεργό ρόλο στον τομέα της τεχνουργίας και αυτό συνέβαλε στην προώθηση ενός διαφορετικού τρόπου διαμόρφωσης και υλοποίησης ενός έργου.

Η 3D μοντελοποίηση είναι η διαδικασία ανάπτυξης μίας μαθηματικής αναπαράστασης οποιασδήποτε επιφάνειας   ενός αντικειμένου (είτε άψυχου είτε ζωντανό) σε τρεις διαστάσεις μέσω εξειδικευμένου λογισμικού.Το προϊόν ονομάζεται μοντέλο 3D. Κάποιος που εργάζεται με τρισδιάστατα μοντέλα μπορεί να αναφέρεται ως τρισδιάστατος καλλιτέχνης. Το μοντέλο μπορεί επίσης να δημιουργηθεί φυσικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκτύπωσης 3D.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό 3D μοντελοποίησης, ανατρέξτε στην Ενότητα 1: “Εισαγωγή στην τεχνολογία ψηφιακών πρωτοτύπων” .

Η χρήση του 3D λογισμικού επιτρέπει μια εξαιρετική μείωση του χρόνου. Για παράδειγμα, μια εικονική αξιολόγηση που γίνεται σε ένα εικονικό μοντέλο είναι ευκολότερη και ταχύτερη σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθοδολογίες με πραγματικά πρωτότυπα.

Μπορούμε να παρέμβουμε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας χωρίς το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την παραδοσιακή μέθοδο.

 

Παραδοσιακή μέθοδος

Χειροποίητη μελέτη  →  Πραγματικό πρωτότυπο

Εικόνα 3.1

 

 

Χρήση 3D λογισμικού

Εικόνα 3.2

 

Εικόνα 3.3

 

Εικόνα 3.4

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που επιτυγχάνεται με τη χρήση λογισμικού 3D είναι η ευκολία επικοινωνίας και αναπαράστασης του αντικειμένου μέσω μιας διαδικασίας που αποκαλείται “Rendering”.

 

Εικόνα 3.5

 

Εικόνα 3.6

 

Το άλλο λογισμικό, που δεν είναι απαραίτητα αφιερωμένο στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση, βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία παραγωγής τεχνουργημάτων, και είναι το λογισμικό vector για τη χρήση εξοπλισμού λέιζερ ή λογισμικού αποκλειστικά για τη σάρωση υφιστάμενων μοντέλων. Αυτή η συζήτηση αφορά ειδικά τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών, έτσι ώστε ο αναγνώστης, ακόμη και αν δεν τα ασχολείται άμεσα, καλείται να εμβαθύνει αυτά τα θέματα.