Διαδικτυακό μάθημα 3D Lab

2. Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνουργίας προωθούνται από τη νέα ψηφιακή τεχνολογία

2.1 Εισαγωγή

Η εισαγωγή της τεχνολογίας των πληροφοριών και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών 3D μοντέλων και εκτύπωσης έχουν φέρει επανάσταση στον τομέα της τεχνουργίας, από το σχεδιασμό έως την παραγωγή αντικειμένων, που μπορεί να είναι από ένα κομμάτι έπιπλο έως ένα κόσμημα ή ένα κεραμικό αγγείο.

Λεπτομερέστερα, η εκτύπωση 3D, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί προσιτή σε όλους, ειδικά για ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων, χάρη στην εμφάνιση όλο και πιο οικονομικών και αποδοτικών εκτυπωτών, έχει γίνει ένα στρατηγικό εργαλείο στην παραγωγή τεχνουργημάτων.

 

2.2 Τεχνουργία και χειροτεχνία

Πρώτα απ’ όλα, είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τη λέξη “χειροτεχνία”, και μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον εξαντλητικό ορισμό που δίνεται από το λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας:

χειροτεχνία η [xirotexnía] Ο25 : 1.κατασκευή διακοσμητικών ή και χρηστικών αντικειμένων, που γίνεται με τα χέρια και με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων: Έργα ελληνικής χειροτεχνίας όπως π.χ. κεντήματα, ξυλόγλυπτα, κεραμικά κτλ. Εργαστήριο χειροτεχνίας.

τεχνουργός ο [texnurγós] Ο17 : αυτός που κατασκευάζει κτ. με πολλή φροντίδα και τέχνη.

Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η τεχνουργία έχει υψηλό βαθμό χειρωνακτικής δεξιότητας, αποσκοπεί στην παραγωγή μοναδικών αντικειμένων ή περιορισμένης σειράς αντικειμένων και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ημιτελικά προϊόντα, καθώς εκτελούν μόνο βοηθητική λειτουργία.

 

2.3 Κατάλογος τεχνουργιών

Το πεδίο που καλύπτει η τεχνουργία είναι ευρύ, επομένως είναι μάλλον αδύνατο να αναφερθούν όλες οι εργασίες που μπορούν να οριστούν ως τεχνουργία. Ωστόσο, μπορούν να υποδιαιρεθούν ανάλογα με τον τύπο υλικού που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία, και στην περίπτωση αυτή, η Wikipedia αναφέρει ότι είναι μια έγκυρη βοήθεια για να αποκτήσετε μια ιδέα για την τεράστια έκταση του υπό εξέταση θέματος.

Image 2.1 [πηγή]

 

Πιο απλά:

Image 2.2

 

 

2.4 Κοινά χαρακτηριστικά στη παραγωγή τεχνουργημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες παραγωγής ποικίλλουν από εργασία σε εργασία, είναι δυνατόν να αναφερθεί ένα απλοποιημένο γενικό σχήμα του έργου / διαδικασίας παραγωγής κοινό για όλους:

Image 2.3

Η πρώτη φάση, που ονομάζεται “Ανάλυση”, είναι το βήμα που συγκεντρώνει πληροφορίες, παρατηρεί τον κόσμο, τις ανάγκες των ανθρώπων και τα γούστα τους. Αναλύει την αγορά και τους ανταγωνιστές, ενημερώνεται σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, τα νέα υλικά και την έρευνα. Από αυτό το στάδιο, παίρνουν πληροφορίες για το “Conception” (Σύλληψη) και “Planning” (Σχεδιασμός).

Η φάση που ονομάζεται “Σύλληψη” είναι το βήμα στο οποίο μελετάται η ιδέα, η δημιουργική φάση όπου ορίζεται το αντικείμενο, τα χαρακτηριστικά, το σχήμα, τα χρώματα, τα υλικά, τα τελειώματα .Τα προϊόντα αυτής της φάσης είναι σκίτσα, ιδέες και πρωτότυπα.

Η φάση που ονομάζεται “Σχεδιασμός”, αφού καθορίσει την ιδέα και το αντικείμενο που πρέπει να υλοποιηθεί, σχεδιάζει τις φάσεις της παραγωγής, του χρόνου, του προσωπικού, της δραστηριότητας, του κόστους, των καναλιών πωλήσεων. Αυτή η φάση μπορεί να είναι πριν τη φάση “Σύλληψη”, μπορεί να είναι παράλληλη ή αργότερα.

Από αυτή τη φάση, προχωρούμε στην πραγματική παραγωγή, που ονομάζεται Execution “Εκτέλεση”, οι φάσεις της οποίας έχουν καθοριστεί στον “Σχεδιασμό” και οι οποίες υπόκεινται πάντοτε στη φάση “Έλεγχος”, δηλ. το στάδιο στο οποίο ελέγχονται όλα τα χαρακτηριστικά της ιδέας και η ποιότητα του προϊόντος.

Μόλις γίνει αυτή η φάση και ολοκληρώσουμε όλους τους ελέγχους ποιότητας, η διαδικασία παραγωγής τελειώνει και λαμβάνει χώρα η φάση “Ολοκλήρωσης” Closing.