Διαδικτυακό μάθημα 3D Lab

17. Τρισδιάστατη εκτύπωση στον αρχιτεκτονικό τομέα – αντίθετη κατασκευή μοντέλου

Μια άλλη καινοτομία είναι η εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης ως μεθόδου κατασκευής. Συνεχίζει να αυξάνεται και να κερδίζει την αποδοχή μεταξύ των καλλιτεχνών. Η μετατόπιση του σχεδιασμού ενός μοντέλου είναι τεράστια. Η έξοδος γίνεται από μια μηχανή, με μια διαφορετική μέθοδο υλικού και χρονισμό.

 

Ταινία 17.1