Διαδικτυακό μάθημα 3D Lab

15. 3D εκτύπωση στον αρχιτεκτονικό τομέα – οφέλη

15.1 Γενικά οφέλη

Τα κύρια οφέλη από την υλοποίηση του 3D Printing στον αρχιτεκτονικό τομέα είναι:

 • – Αποτελεσματικότητα στο προκαταρκτικό στάδιο σχεδιασμού.
 • – Ανάλυση εναλλακτικών λύσεων σχεδιασμού.
 • – Βιωσιμότητα του έργου.
 • – Βελτίωση στο εργαλείο επικοινωνίας.
 • – Πωλήσεις.
 • – Αποτελεσματική κατανομή των πόρων. (χρόνος, υλικά, κόστος).

 

Εικόνα 15.1

 

15.2 Ατομικά οφέλη

Οφέλη για τους αρχιτέκτονες:

 • – Η δυνατότητα προβολής ενός έργου στο περιβάλλον.
 • – Κατάλληλη έκκληση για χώρους και αναλογίες.

 

Εικόνα 15.2

 

Οφέλη για τους τεχνίτες και τους τεχνίτες:

 • – Οπτική κλίμακα 1:1.
 • – Γρήγορη και χαμηλού κόστους ρύθμιση διαστάσεων & χρώματος.
 • – να υλοποιούν και να αντιμετωπίζουν αντικείμενα στο δέρμα, το χώρο, τα έπιπλα κ.λπ.

 

Εικόνα 15.3