Διαδικτυακό μάθημα 3D Lab

10. Νέες μέθοδοι εργασίας τεχνουργών – Καλούπια

Στις παρακάτω εικόνες, έχει γίνει ένα καλούπι λογότουπου “Makers Fair” .Για να γίνει ένα καλούπι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πολύ καλά τις τεχνολογικές ιδιότητες του υλικού που θα εφαρμοστεί το καλούπι.

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να δημιουργηθεί μέσω λογισμικού 3D μοντελοποίησης ένα μοντέλο του τελικού αντικειμένου και ενός αρνητικού καλουπιού: το άνω μέρος θα δείξει μια κοιλότητα εντυπωμένη με το επιθυμητό σχέδιο, ενώ η κάτω πλευρά θα παρουσιάσει το ανάγλυφο του ίδιου σχεδίου. Μετά την εκτύπωση 3D, και τα δύο πρέπει να λειανθούν και να καθαριστούν για να αποκτήσουν μια λεία επιφάνεια, το δέρμα πρέπει να ενυδατωθεί και να εφαρμοστεί κάποια πίεση. Στη συνέχεια, το κομμάτι μπορεί να τελειώσει με περικοπή, τη βαφή και την προετοιμασία.

 

Εικόνα 10.1

 


Αναφορές:
[1] https://makezine.com/2018/07/09/use-3d-printing-shape-leather/