Διαδικτυακό μάθημα 3D Lab

1. Μανιφέστο της Metallo Nobile

Η τεχνουργία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Φλωρεντίας, αναγνωρισμένη στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο, καθώς συνδέεται με τον πολιτισμό της Φλωρεντίας και την οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτούμε τη Φλωρεντία χωρίς τους τεχνουργούς. Χωρίς αυτούς, η πόλη δεν θα είναι αυτό που είναι σήμερα, γιατί εδώ και αιώνες ήταν και οι πρωταγωνιστές και η πηγή της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής της ανάπτυξης.

Οι τεχνουργοί μπορεί να είναι χρυσοχόοι, καλλιτέχνες μωσαϊκών, αγγειοπλάστες, αναστηλωτές ζωγραφικής και ξύλου, τεχνίτες γυαλιού, χαράκτες σε ξύλο και μέταλλο, αργυροχόοι, τεχνίτες σιδήρου και πολλά άλλα. Λόγω της ηλικίας των τεχνουργών, οι τέχνες αυτές κινδυνεύουν να εξαφανιστεί. Η επιβίωσή τους συνδέεται στενά με τη μεταφορά τεχνικών και δεξιοτήτων στις νεότερες γενιές και την εισαγωγή της τεχνολογίας.

Παρά την κρίση, η τοπική τεχνουργία της Φλωρεντίας παραμένει σταθερή, συνεπώς υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη ανάγκη να ανακαλυφθούν, να προστατευθούν και να διατηρηθούν αυτές οι αρχαίες τέχνες, μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση και τη μετάδοση γνώσεων για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση αυτών των τεχνουργιών στις νέες γενιές. Είναι επίσης σαφές από αρκετές μελέτες ότι για πολλά χρόνια η τεχνουργία ήταν μια στατική πραγματικότητα, ριζωμένη στο παρελθόν της, αλλά ελάχιστα ανανεωμένη με τις δυνατότητες και τα σενάρια του παρόντος και του μέλλοντος. Ταυτόχρονα, λοιπόν, σήμερα η τεχνουργία είναι μια δραστηριότητα της οποίας η επιτυχία εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανότητα συνδυασμού της παράδοσης και της καινοτομίας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της μεθόδου εργασίας του Φλωρεντίνου τεχνουργού είναι να δημιουργεί το αντικείμενο, χρυσοχοΐας στην περίπτωση μας, χωρίς να περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα, συχνά, να είναι απαραίτητο να ξεκινήσει εκ νέου η εργασία από την αρχή με εμφανή σπατάλη χρόνου και οικονομικών πόρων. Επομένως, υπάρχει πληθώρα γνώσεων και δεξιοτήτων που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Πολλοί διάσημοι τεχνουργοί στη Φλωρεντία έχουν πεθάνει χωρίς κληρονόμους και μαζί τους πεθαίνει και η τέχνη τους. Εάν αυτές οι δεξιότητες δεν μεταδοθούν και επαναφερθούν στην αγορά με νέα κριτήρια, προορίζονται για εξαφάνιση. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας τρόπος επιχειρηματικότητας κατάλληλος για τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.

Rossella Bianchi, Διευθύντρια της Metallo Nobile